Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Sevgili Öğrenci adayımız!

Sitemizden çıkış yapmak üzeresiniz! Dilerseniz ön başvurunuzu yapın, sizi hemen bilgilendirelim..
×


 

Değerli "Aile Danışmanı" Adayımız;
Kurumlarımız desteği ile MEB Onaylı "Aile Danışmanlığı" eğitimi başvurunuzu aşağıdan yapabilirsiniz.

Genel Eğitim Açıklaması;
* 300 Saat Uzaktan Eğitim (Teorik Ders)
* 140 Saat Pratik Eğitim (Uygulama Örnekleri)
*   36 Saat Süpervizyon

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR: 

Psikoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, tıp, okul öncesi öğretmenliği ve aile ve tüketici bilimleri alanlarının mezunları katılabilir. (Okul öncesi öğretmenliği ile aile ve tüketici bilimleri alanlarına, yönetmelik gereği meslek elemanı sertifikası alabilirler.) 100 ya da 120 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olanlar 476 saate tamamlama eğitimine katılabileceklerdir. Önceden aldıkları sertifikanın fotokopisini vermek suretiyle, daha önce almış oldukları derslerden muaf olacaklardır.

Yönetmeliğin ilgili maddeleri:
Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri
MADDE 14 – (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

Meslek elemanının eğitimi ve nitelikleri
MADDE 15 – (1) Merkezde çalışacak meslek elemanları; tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır.

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ:
Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar 
- Bir sistem olarak aile 
- Aile sistemi
- Aile organizasyonu ve fonksiyonellik 
- Patolojik aile yapısı
- Aile yaşam döngüsü
Ailede Yetişkin Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım
- Psikotik bozukluklar
- Anksiyete bozuklukları
- Depresyon ve duygudurum bozuklukları
- Yeme bozuklukları
- Kişilik bozuklukları
- Somatoform bozukluklar
Ailede Çocuk-Ergen Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Aileye Yaklaşım
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ve Aileye Yaklaşım
Aile Danışmanlığı Kuramları
 - Yapısal aile terapisi
- Aile sistemleri terapisi
- Stratejik aile terapisi 
- Yaşantısal – insancıl aile terapisi 
- Psikodinamik aile terapisi
- Bilişsel davranışçı aile terapisi
Aile Danışmanlığı Süreci
- Ailenin karşılanması
- Terapötik sürecin Yapılandırılması
- Terapötik Süreç
- Müdahaleler
- Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
- Aile danışmasının rol ve fonksiyonu
- Aile danışmasında etik ilkeler
Çiftlerde ve Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Evliliğe etkileri
- Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması
- Cinsel işlevler ve cinsel işlev bozuklukları
- Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler
- Kadınlarda görülen cinsel problemler
- Erkeklerde görülen cinsel problemler
- Gebelik ve Menopozda Cinsel Yaşam
- Yaşlılık ve Andropozda Cinsel Yaşam
Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar
- İletişim
- Kültür
- Çatışma
- Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile ilişkileri
- Cinsiyete özgü genellemeler
- Sağlık konuları 
Aile Danışmanlığında Özel Konular
- Boşanma süreci 
- Özel durumlarda (Boşanma, ölüm, hastalık gibi) çocuklara yaklaşım
- Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuklara yaklaşım
- Çocukların evden ayrılması
- Çocukta Okul Sorunları
- Ergenlik Sorunları
- Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler
- Aile içi şiddet
- Çocuk istismarı ve ihmali
- Arabuluculuk
- Aldatma Psikolojisi
Aile Sağlığı
- Kronik hastalıkların aileye etkileri
Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve Müdahaleleri
- Aile mahkemeleri ve işleyişi
- Genel olarak hukuki boyutuyla nişanlanma ve evlenme süreci
- Evlenmede eşlerin hak ve yükümlülükleri
- Boşanmaya neden olan hukuki sebepler
- Boşanmanın hukuki sonuçları: Nafaka, çocukların velayeti vb.
Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri
Süpervizyon

Aile Danışmanlığı Eğitiminin Yapısı

Aile danışmanlığı sertifika programında 300 saatlik eğitimi evinizden,işyerinizden yada dilediğiniz yerden internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde alacaktır. 140 saatlik uygulama ve 36 saatlik süpervizyon eğitimini ise ilinizde veya ilinizde yeterli katılımcı olmaması durumunda en yakın merkezde örgün ve uygulama eğitimi olarak alacaktır. Katılımcılar başvurdukları ilde 40 kişilik grup oluşması halinde kendi illerinde anlaşmalı kurumlarımızda süpervizyon eğitimi imkanına sahip olabilecektir. Süpervizyon eğitimine katılmayanlar veya katılsalar dahi başarısız olanlar sertifika sınavına giremezler. Süpervizyon eğitimi öncesinde danışman adayı bir danışan ile 5 danışma görüşmesi yapacak ve bu görüşmeleri video olarak kaydedecektir. Teorik eğitimlerde öğretildiği biçimde bu görüşmelerin deşifrelerini yapacaktır. Süpervizyon eğitiminde süpervizör eşliğinde bu videoların ve deşifrelerin analizi yapılacaktır.

Aile Danışmanlığı Eğitiminin İşleyişi
Uzaktan Eğitim Bölümü:

 • Öğrenci kayıt olduktan sonra modülleri takip edebilmesi için, e-mailine öğrenci kayıt bilgi ve şifresi gönderilecektir.
 • Modüllerin canlı dersleri aldıktan sonra o modülün sınavında başarılı olmalıdır.
 • Canlı dersler esnasında öğrencilerimiz sorularını eğitimcilerimize iletebilecektir.
 • Her modülde öğrencilere modül ödevi verilecek ve bu ödev elektronik ortamda iletilecektir.
 • Öğrenci ders takip durumunu , kendi internet sayfasından takip edebilecektir.
 • Öğrenci derslere en az % 80 oranında devam sağlamak zorundadır.
 • Canlı olarak alınan dersler aynı zamanda sonradan pekiştirme maksadı ile video ders olarak da sınırsız sayıda izlenebilecektir.
Uygulama Eğitimi Bölümü
Öğrenci 140 saatlik örgün uygulama eğitiminde, eğitmen tarafından kendisine verilecek danışma çözümlemeleri, kitap, sunular ve örnek vakalar üzerinde çalışacak ve bunların değerlendirme ve analizleri canlı ders sırasında yapılacaktır.
 
Supervizyon
 • 36 saatlik süpervizyon kısmında ise aileler üzerinde vak’a çalışması yapılacaktır.
 • Süpervizyon dersleri bir süpervizör eşliği ve kontrolünde gerçekleştirilecektir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikasyon ve M.E.B Sınavı

 • Programı başarı ile tamamlayanlar M.E.B sınavına gireceklerdir.
 • Katılımcılar başvurdukları ilde 40 kişilik grup oluşması halinde kendi illerinde anlaşmalı kurumlarımızda sınav imkanına kavuşabileceklerdir.
 • Sertifika sınavına 4 defa girme hakkı vardır.

Kayıt için istenen belgeler:

 • Lisans Diploması fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Islak imzalı eğitim sözleşmesi

İletişim :  (0312) 911 33 25


 • Lisans Programları

  Üniversitemiz lisans programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Master Programlarımız

  Üniversitemiz master programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Doktora Programlarımız

  Üniversitemiz doktora programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Sertifika Programları

  Üniversitemiz sertifika programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster

415

Mezun Öğrenci (TR)


2216

Kayıtlı Öğrenci (TR)


158105

Mezun (Genel)

Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Çağrı Merkezi

(0312) 911 3325