Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Sevgili Öğrenci adayımız!

Sitemizden çıkış yapmak üzeresiniz! Dilerseniz ön başvurunuzu yapın, sizi hemen bilgilendirelim..
×

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversitemiz ve eğitim sistemimiz hakkında merak ettikleriniz aşağıda!


All Items
SSS
YÖK Denkliği Ne Demektir?

YÖK, Yüksek Öğrenim Kanunu ve buna bağlı bir kurum olan Yüksek Öğrenim Kurumu’nun kısaltmasıdır.
Türkiye kanunlarına göre, üniversite eğitiminin Türkiye’de memuriyet yapacaksanız, KPSS vb. sınavlara girecekseniz geçerli olması için eğitimin YÖK’e bağlı bir yerel üniversiteden ya da YÖK’ün onay verdiği bir yabancı üniversiteden alınması gerekmektedir. Yurtdışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/p maddesi ile Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre başvuru yapılır ve YÖK Kurulu tarafından gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra denklik verilir. Uzaktan eğitim yolu ile yabancı üniversitelerden alınan diplomalara YÖK tarafından denklik belgesi verilmez.

Neden YÖK Denkliği Yoktur?

Türkiye’de Üniversiteler iki şekildedir. Birincisi Devlet, İkincisi ise Vakıf Üniversiteleridir. Özel Üniversite statüsündeki üniversiteler Vakıf Üniversiteleridir. Vakıf Üniversitesi olmak için belirli kriterler oluşturulur, ilgili mercilere başvurularak Vakıf Üniversitesi olmak statüsü kazanılır.

Üniversite grubumuz olarak, her ne kadar Türkiye Kanunlarına göre Vakıf Üniversitesi olma çabasında yatırımlarını devam ettirse de, St. Clements University’nin Türkiye’de bir Vakıf Üniversitesi olma çabası yoktur. Zira isim olarak bu Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre mümkün de değildir. Ancak grubumuz yine eğitim ve öğretim, akademisyen ve akademik çalışmalarda işbirliği içinde olmak ve paralellik arz etmek, öğrenci ve mezunlarına mümkün en eşit koşulları sağlamak çerçevesinde bir Vakıf Üniversitesi olmak koşullarını yerine getirmek müracaat ve çabası içindedir.

Ancak şu anda uzaktan eğitim yoluyla verilen öğretimin YÖK denkliği ya da iddiası bulunmamaktadır. Bu konuda bir öğrenci ya da mezunun avantaj veya dezavantajlarını aşağıdaki soru-cevaplarda bulabilirsiniz. Türkiye’de Üniversite’ye girmek için bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Üniversitemiz öğrenci adaylarına sınav yapmamaktadır. Dolayısıyla sınavsız giriş sebebiyle ilgili hükümlerin hiçbirisi Üniversitemiz öğrenciliği ve/veya mezuniyeti için geçerli ya da gerekli değildir. Üniversitemiz Uluslararası Mütevelli Heyeti ve bağlı olduğu ülke kanunlarına tabidir. Ancak eğitim verdiği ülkelerde, o ülkenin ilgili kanunlarına göre hareket etmektedir. Üniversitemiz yönetmelikleri Mütevelli Heyeti tarafından Rektörlük emri ile Dekanlık Makamı ile uygulanır. Sınav şartı aranmaması sebebiyle de Uluslararası geçerli olan Mütevelli Heyeti Yönetmeliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geçerlidir.

Dünyanın birçok ülkesinde Yüksek Öğretim Kurumu mevcut değildir. Diğerlerinde ise bu görevi genellikle Eğitim Bakanlıkları üstlenmiştir. Mezunların kriterleri ise o ülkenin ilgili üniversiteyi tanıyıp tanımamasına göre ilgili ülke tarafından belirlenir. Türkiye dahil birçok ülkenin üniversitesinin ya da üniversitelerinin, her ne kadar o ülke kanunlarına göre tanınıyor olsa bile bir başka ülkede tanınmaması ihtimali her zaman vardır. Bu, başvuru sahibinin başvurusu ardından yapılan kısa ya da uzun araştırma neticesinde karara bağlanır. Yani bir ülke mezununun bir başka ülkede diplomasının geçerliliğinin, öğrencinin kapasitesi, girdiği ya da başarılı olduğu sınav sayısı ve akademik öğrenim kalitesi ne olursa olsun hiçbir şekilde dünya çapında garantisi yoktur. Ancak kendisini kanıtlamış ve daha önceden mezunları tarafından başvuru yapılarak emsal listesine kaydedilmiş üniversiteler bu duruma istisnadır. Kaldı ki, dünyanın en saygın üniversitelerinin mezunlarının Türkiye’de kabul edilmemeleri ve/veya yeni bir sınava tabi tutulmaları buna örnektir. Bu durum dünyanın her yerinde aynıdır. Ancak St. Clements University öğrenci ve mezunlarının bu konuda şansı çok daha yüksek bulunmaktadır. Zira Üniversitemizin kampüslerinin çok olması ve her geçen gün bunların ve bağlı oldukları ülkelerin sayılarının artması, herhangi bir ülkedeki St. Clements University öğrenci ve mezununun yine St. Clements University kampüsü olan bir ülkede diploma denkliği başvurusunu kolaylaştırmaktadır. Zira başvuru yapılan ülke zaten St. Clements University ‘i tanıdığı için tanınma ile ilgili bir problem ya da evrak vb. yükü olmamaktadır. Ancak başvuru neticesinde denklik ilgili ülkede verilse bile öğrenim görülen dil ve mezun olunan programın, ilgili ülkede iş yapmak için geçerli mantıki koşulları da taşıması gereklidir. Zira A Programından mezun olan bir öğrencinin bir başka ülkede aynı program mezunlarıyla aynı statüye derhal konulması beklenemeyebilir, ilgili kurum ya da üst kurum, Üniversite denkliğini kabul etse bile Program denkliğinden emin olmak isteyebilir.

Bu durum, yatay geçiş suretiyle öğrenciliğine bir başka ülkede, dil problemi yaşamasa bile devam etmek isteyen bir öğrenci için de geçerlidir. Bu, öğrenciliği ya da mezuniyeti zorlaştırıcı bir durum değildir, aksine ilgili statüye, akademik unvana ve diplomanın verilmesi ve hak edişe yakışmak sürecinin bir parçasıdır. Dolayısıyla Üniversitemiz, kurulduğu 1995 yılında beri bu misyonuyla gerçekleştirdiği tüm akademik çalışmalarının verdiği mezunların haklarının muhafazası ve arttırılması çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

YÖK Denkliği Olmamasının Olumsuzlukları Nelerdir?

YÖK denkliğinin olmaması, Türkiye için KPSS vb. sınavlara giremeyeceğiniz anlamına gelir. Yani Yüksekokul mezunlarının istifade ettiği askerlik vb. hususlar için mezuniyetiniz size faydalı olmayacaktır, memuriyet vb. konularda gireceğiniz sınavlar için katkısı olmayacaktır. Çünkü denklik sorulacaktır. Bakanlıklara bağlı bazı özel kurumlarda da denklik sorulabilmektedir.

Fakat bu bahsi geçen konular dışında bir olumsuzluk olmadığı gibi, diğer bir çok ülkenin ve hatta uluslararası üniversitenin mezunlarında çok daha şanslı bir durumdasınız, zira emsal teşkil edecek durumdaki birçok mezun birçok ülkede birçok, kamu ve bürokrasi dahil önemli görevlerde bulunmaktalar.

Yine grubumuzun Vakıf Üniversitesi olma çabası, akademik kanunların izin verdiği paralel işleyiş hususunda mezun ve öğrencilerimizin yolunu açacaktır; diğer soru – cevaplarda belirtilen Türkiye’deki hali hazırda yapılandırdığımız ve yenileri yapılanmaya devam ederken hazırdakilerin ulusal ve uluslararası işlerliği ve çalışmaları takdire şayan olan akreditasyon ve sözde olmayan kurumlaşma gayretleri buna örnektir.

Giriş İçin ya da Kayıt İçin Bir Sınav Gerekli midir?

Üniversitemiz, Türkiye YÖK Yönetmeliklerine göre hareket etmediği için herhangi bir sınava girmek zorunda değilsiniz. Zira sınavla üniversiteye giriş sadece birkaç ülkede mevcuttur. Her ne kadar yıllarca süren ve birkaç saate sığdırılmaya çalışılan maddi, manevi, akademik, soysal ve psikolojik gelecek için sınav streslerini kabul edemesek de, Türkiye’deki Vakıf Üniversiteleri ve Devlet Üniversiteleri sayısının talebe cevap verememesi sebebiyle bir sınav ve eleme metodunun gerçekleştirilmesi elbette doğaldır. Dolayısıyla St. Clements University bir sınav şartı koymamaktadır.

Psikoloji Lisans Bölümünden Mezun Olduğumda Ne İş Yapabilirim?

St. Clements University Psikoloji Bölümü, öğrencinin insan psikolojisi ile ilgili temel bilgilerden başlayarak öğrenim hayatının yarısında bu bilgilere haiz olması ve kalan sürede de bu bilgileri pratikte görevi için uygulayabilmesi temelleri üzerine eğitim vermektedir. St. Clements University Psikoloji Bölümü Lisans derslerine dersler tabından ulaşabilirsiniz.

St. Clements University Psikoloji Bölümü Lisans mezunları, Psikoloji mezunu unvanı alırlar. Bu unvan, dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu unvanı Yüksek Lisans (Master) için kullanabilirsiniz. Eğer Yüksek Lisans ya da Doktoranızı yine Üniversitemizde yapacaksanız yine sınava girme zorunluluğunuz yoktur. Zira bu zorunluluk, YÖK’e tabi olanlar hariç hiçbir uluslararası üniversitede yoktur.

Mezun olduğunuzda, Türkiye’de bir muayenehane, psikoterapi merkezi, tedavi-rehabilitasyon merkezi açamazsınız, zira Türkiye Kanunlarına göre YÖK’e tabi olan psikologların bile böyle bir hakkı yoktur. Zira Türkiye’de psikologlar Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olurlar. Dolayısıyla felsefi alanda eğitim gördükleri için özellikle sağlık sektöründe çalışmaları beklenemez. Ancak St. Clements University Psikoloji Bölümünde gördüğünüz dersler daha az felsefi ağırlıklıdır.

Türkiye’deki Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği öğrencilerimizi tanınmaktadır. Türkiye’deki Klinik Psikoloji ve Psikologlar Derneği öğrencilerimizi tanınmaktadır. Türkiye’deki Sosyal Psikoloji ve Psikologlar Derneği öğrencilerimizi tanınmaktadır. Türkiye’deki Endüstriyel Psikoloji ve Psikologlar Derneği öğrencilerimizi tanınmaktadır. Türkiye’deki Medikal Psikoloji ve Psikologlar Derneği öğrencilerimizi tanınmaktadır. Türkiye’deki Psikologlar Federasyonu ile ilgili çalışmalarımız ve Türkiye’deki en kapsamlı psikolojik çalışma ve araştırmalar, akademisyenlerimizin, idari kadromuzun, Rektörlük, Mütevelli Heyeti ve Dekanlığımızın bu yöndeki gurur verici sonuçları ortada olan çaba ve başarıları, aldığı akreditasyonlar ve mezunlarımızın hiçbirisinin işsiz olmayışı ya da akademik bir çalışmadan uzak olmayışı örneği takdire şayandır. Bu akademik ve akreditasyon çalışmalarına çıkardığımız akademik yayınları, öğrencilerimizin tezlerinin kitaplaştırılmasını, dergi vb. süreli yayınları, Naturopathy Tıp Derneği dahil birçok tanınması gerçekleşmiş prosedürü da dahil edebiliriz. Detayları diğer sayfalarımızdan ve çalışmalarımızdan takip edebilirsiniz.

Uluslararası Hukuk Lisans Bölümünden Mezun Olduğumda Ne İş Yapabilirim?

St. Clements University Uluslararası Hukuk Bölümü, öğrencinin Uluslararası Hukuk ile ilgili temel bilgilerden başlayarak öğrenim hayatının yarısında bu bilgilere haiz olması ve kalan sürede de bu bilgileri pratikte görevi için uygulayabilmesi temelleri üzerine eğitim vermektedir. St. Clements University Uluslararası Hukuk Bölümü Lisans derslerine dersler tabından ulaşabilirsiniz.
St. Clements University Uluslararası Hukuk Lisans mezunları, Uluslararası Hukukçu unvanı alırlar. Bu unvan, dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu unvanı Yüksek Lisans (Master) için kullanabilirsiniz. Eğer Yüksek Lisans ya da Doktoranızı yine Üniversitemizde yapacaksanız yine sınava girme zorunluluğunuz yoktur. Zira bu zorunluluk, YÖK’e tabi olanlar hariç hiçbir uluslararası üniversitede yoktur. Yani dilediğiniz üniversiteye, yatay geçiş dahil, ilgili Üniversite Mütevelli Heyeti – Yönetmelikleri dahilinde öğrenciliğiniz ya da mezuniyetiniz ile geçiş yapabilirsiniz.
Mezun olduğunuzda, Türkiye’de bir baroya kaydolamazsınız. Dolayısıyla Türkiye dahil, dünyanın her yerinde YÖK mezunu şartı aranmayan tüm kurumlarda ve özel tüzel yapılarda Hukuk Müşavirliği görevinizi icra edersiniz. Yine St. Clements University Uluslararası Hukuk Bölümünde gördüğünüz dersler normal Hukuk Fakültesi derslerinden farklıdır, daha çok uluslararası hukuk işlenir, dolayısıyla da bu durum Türkiye için bir mezun açığı durumuna bir alternatiftir. 
St Clements University Uluslararası Hukuk Bölümü’nün amacı uluslararası hukukçu yetiştirmektir. Mezunlarımız Türkiye’deki Uluslararası Adalet ve Avukatlar Derneği tarafından tanınmaktadır. Buna dair Üniversitemiz ve grubumuz olarak her geçen gün yeni akreditasyonlar ve öğrenci ve mezunlarımız için yeni kariyer, iş olanakları ve akademik kapıları aralamak ve açmak gayreti içindeyiz. Türkiye’deki en kapsamlı ve akademik kadrodan oluşan çalışma ve araştırmalar, akademisyenlerimizin, idari kadromuzun, Rektörlük, Mütevelli Heyeti ve Dekanlığımızın bu yöndeki gurur verici sonuçları ortada olan çaba ve başarıları, aldığı akreditasyonlar ve mezunlarımızın hiçbirisinin işsiz olmayışı ya da akademik bir çalışmadan uzak olmayışı örneği takdire şayandır.

İşletme Lisans Bölümünden Mezun Olduğumda Ne İş Yapabilirim?

St. Clements University İşletme Bölümü, öğrencinin Uluslararası İşletme ile ilgili temel bilgilerden başlayarak öğrenim hayatının yarısında bu bilgilere haiz olması ve kalan sürede de bu bilgileri pratikte görevi için uygulayabilmesi temelleri üzerine eğitim vermektedir. St. Clements University Uluslararası İşletme Lisans derslerine dersler tabından ulaşabilirsiniz.
Alacağınız unvan, dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu unvanı Yüksek Lisans (Master) için kullanabilirsiniz. Eğer Yüksek Lisans ya da Doktoranızı yine Üniversitemizde yapacaksanız yine sınava girme zorunluluğunuz yoktur. Zira bu zorunluluk, YÖK’e tabi olanlar hariç hiçbir uluslararası üniversitede yoktur. Yani dilediğiniz üniversiteye, yatay geçiş dahil, ilgili Üniversite Mütevelli Heyeti – Yönetmelikleri dahilinde öğrenciliğiniz ya da mezuniyetiniz ile geçiş yapabilirsiniz. Yine St. Clements University İşletme Bölümünde gördüğünüz dersler normal İşletme Fakültesi derslerinden farklıdır, daha çok uluslararası işletme işlenir, dolayısıyla da bu durum Türkiye için bir mezun açığı durumuna bir alternatiftir.
Buna dair Üniversitemiz ve grubumuz olarak her geçen gün yeni akreditasyonlar ve öğrenci ve mezunlarımız için yeni kariyer, iş olanakları ve akademik kapıları aralamak ve açmak gayreti içindeyiz. Türkiye’deki en kapsamlı ve akademik kadrodan oluşan çalışma ve araştırmalar, akademisyenlerimizin, idari kadromuzun, Rektörlük, Mütevelli Heyeti ve Dekanlığımızın bu yöndeki gurur verici sonuçları ortada olan çaba ve başarıları, aldığı akreditasyonlar ve mezunlarımızın hiçbirisinin işsiz olmayışı ya da akademik bir çalışmadan uzak olmayışı örneği takdire şayandır.

Psikoloji Yüksek Lisans Bölümleri Nelerdir?

St. Clements University Psikoloji Yüksek Lisans Bölümler şunlardır:
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans

Uluslararası Hukuk Yüksek Lisans Bölümleri Nelerdir?

St. Clements University Uluslararası HukukYüksek Lisans Bölümler şunlardır:
Kamu Hukuku Yüksek Lisans
Sağlık Hukuku Yüksek Lisans
Yönetim Hukuku Yüksek Lisans

İşletme Yüksek Lisans Bölümleri Nelerdir?

St. Clements University İşletme Yüksek Lisans Bölümler şunlardır:
İşletme Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Bölümleri Nelerdir?

St. Clements University Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Bölümler şunlardır:
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans

Doktora Bölümleri Nelerdir?

Klinik Psikoloji Doktora
Sosyal Psikoloji Doktora
Endüstriyel Psikoloji Doktora

Yönetim Hukuku Doktora
Sağlık Hukuku Doktora
Kamu Hukuku Doktora
Uluslararası İşletme Yönetimi Doktora
Siyaset Bilimi Doktora

Doctor of Letters Nedir?

Doctor of Letter, bir doktora derecesidir. Tüm dünyada PhD Derecesinin bir üstü olarak tanımlanır.
Mezun olanlar, bu dereceyi diğer doktora mezuniyeti gereklilikleri ile hak edemezler. Bu dereceyi vermeye her üniversite de haiz değildir. Birçok ülkede bu derece, doktora öğrenciliğinin gerektirdiği şartların haricinde, öğrencinin başarılı olması, özellikle bilimsel ve akademik bir çalışmayı literatüre kazandırmış olması ve bir ödüle konu olması koşulu ile verilir. Bu dereceyi verebilen Üniversitelerde ise çok sınırlı bir kontenjan dâhilinde hareket etmek gereklidir.
İngiltere, Avustralya ve Hindistan’da bu derece “Yüksek Doktora Derecesi” anlamına gelmektedir. Fransa’da ise bu derece, 1984 yılında beri Doktoranın bir üst sınıfı olarak değerlendirilmektedir. Bu derece için herhangi bir akreditasyon ya da denklik dünyanın hiçbir yerinde şu ana kadar ihtilafa söz konusu olmamıştır.
St. Clements University, koşulları karşılamaları kaydı ile zaman zaman bu dereceyi vermektedir. Bu derece için yüksek bir performansın, özel bir çalışma ile gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bu dereceyi almanın, yüksek performans gösterilse bile normal Doktora derecesini hak edip almak gibi bir garantisi yoktur. Dolayısıyla başvuruların hepsi Doctor of Letters olarak cevaplanmayabilir.

Türkiye’de Türkçe Okutulan Programlardan Başka Programlara Kayıt Yaptırmak İstersem Ne Yapmalıyım?
Türkiye’de okutulan bölümlerden başka bölümlere kayıt yaptırmak isterseniz, Türkçe dilinde okuyamayacağınız sebebiyle, size en uygun kampüse bağlı olarak, örgün ya da uzaktan eğitimle devam edebilirsiniz.
Hangi Ülkelerde Kampüsler Var?
Dünyanın birçok ülkesinde Kampüslerimiz olmasına karşılık, bazı ülkelerde de Enformasyon Bürolarımız bulunmaktadır. Dünyadaki tüm yapılanma, dört birim tarafından yürütülmektedir:
St. Clements University College Grubu
St. Clements University HigherEducation School Grubu
St. Clements University Aldersgate Grubu
UniversitadEmpresarial Grubu
 
Kamboçya -
http://www.stclements.edu.kh
Kamboçya Hükümeti tarafından Sub-Decree No. 150 ANKR.BK - Dated on September 14th, 2012 kaydı ile #102 Street 598 SangkatBeong Kok II KhanTuol Kork, Phnon Penh City adresinde tanındığı tescilli. Bu kampus, American International Univesity Los Angeles ile anlaşmalı olup öğrenci transferi yapılmaktadır. Kampüs, İngiltere Institute of Management Specialists (UK) akreditasyonuna sahiptir. İngiltere IMS Yüksek Öğretim Kurumu, mezunları tanımaktadır. Mezunlar, Institute of Professional Financial Managers (UK), Faculty of Business and Technical Management (UK) ve  MBAand Professional ManagersGuild (RSA) tarafından da tanınmaktadır.Mezunlar kamuda iş yapabilir. Daha detaylı bilgi için http://www.stclements.edu.kh  adresini ziyaret ediniz.
 
İsviçre -
http://www.scusuisse.ch
Bu ülkede programatik akreditasyon mevcuttur. Çalışmalar, Enformasyon Ofisi ile yürütülmektedir. Bu ülkede, St Clements University, “St Clements PrivateSwiss University is registered in theSwissCanton of Vaud as a University Business” ibaresiyle SwissCanton of VaudBölgesi’de, adresi ile tescillidir. Mütevelli Heyeti:
Chairperson - Professor Dr. JohanPotgieter - Design, Technologyand Management Society International (Republic of South Africa)
 
Dr David Iornem - TheInstitute of Management Consultants (Nigeria)
Dr NagarLai - TheInstitute of SupplyChain Management (Hong Kong)
MsLynneSykes- TheInstitute of Management Specialists (United Kingdom)
Professor Dr HerbertBlankson - Society of Sales& Marketing (United Kingdom)
 
Professor Dr ConnieBrand - RadahMinistries (Republic of South Africa)
Dr. Maurice Muhwezi – Institute of Professional Financial Managers (United Kingdom)
Dr. Mohamed G. Kafafy – Human Resource Management Institute (United States of Americaand United Kingdom)
Mr. SandTakr - Institute of Finance and Management Studies (United States of America)
Dr. GerritHorn - InternaionalGuild of Academicians (Republic of South Africa)
Dr. GustavMuller - International Institute of Engineers (Republic of South Africa)

Bu Kampüs,
Institute of Management Specialists
Institute of Professional Financial Managers
Faculty of Business and Technical Management
Institute of SupplyChain Management
Institute of Management Consultants - Nigeria
Design, Technologyand Management Society International
MBA and Professional ManagersGuild
International Guild of Academicians
International Institute of Engineers
Institute of Finance and Management Studies
Human Resource Management Institute
RadahMinistries
International AssociationforDistance Learning

akreditasyolarına sahiptir. Detay ve belgeler bu ülke kampus web sitesinden incelenebilir.

Önemli Not: Bu ülkede, Türkiye Kampüsü ile ortak tek bir program mevcuttur. Bu program, İşletme Programıdır. Psikoloji ya da Uluslararası Hukuk Programları bu ülkede yoktur. Dolayısıyla, öğrenci adaylarımızın Türkiye’de okuyup da bu ülkeye yatay geçiş yapmak ya da bu ülkeye yerleşmek vb. düşünceler suretiyle Üniversitemizi ve hak edecekleri diplomayı bu ülkeye geçiş, iş yapmak ya da yerleşmek için kullanmamalarını öneriyoruz. Zira Türkiye’de mezun olacakları bölüm İsviçre’de bulunmadığı için böyle bir denklik talebinin zaten başta yapılabilmesi mümkün değildir. O ülkede okutulmayan bir bölüm ya da fakültede öğrenci ya da o fakülteden mezun olmak, bu gibi yanlış hayalleri mantıken hüsran ile sonuçlandıracaktır. Maksatlı ya da maksatsız, bu örnekteki gibi, olmayan bir program için sözde akreditasyon ya da denklik başvurusu benzeri böyle, gerek Üniversitemizi rencide etmek, gerek öğrencilik ya da mezuniyet belgelerimizi değişik amaçlarla kullanmak ya da farklı amaçlarla kalitesi, akreditasyonu ve akademik ve bilimsel çalışmaları uluslararası literatürlere geçmiş Üniversitemizin prestiji, öğrencileri ve kadrolarını zor duruma düşürmek girişimlerinin karşılığının ulusal ve uluslararası boyutta verileceği unutulmamalıdır.
 
Liberya -
http://www.stclements.edu/liberia
EdgeHill University (www.edgehill.ac.uk) andthe University of Wales (www.wales.ac.uk) ile akreditasyonludur. Tüm programlar ve kampus, University of London, City University, Kingston University, LondonMetropolitan University, Middlesex University, Loughborough University, Aston University, Brunel University and Brighton University tarafından akreditasyonlu ve eşdeğerdir. Ağustos 2010 itibariyle Paynesville City, MontserradoCounty ve Hüümet tescillidir. Director General of theNationalCouncil of HigherEducation akreditasyonludur. Mezunlar kamuda iş yapabilir. Daha detaylı bilgi için http://www.stclements.edu/liberiaadresini ziyaret ediniz.
 
Niue -
http://www.stclements.edu.nu
 
Bu kampus UNESCO üyesidir. Mezunlar kamuda iş yapabilir. Niue Hükümeti tarafından tanınmakta olup, tanınma resmi belgelerine
http://www.stclements.edu.nu/recognit.htmadresinden ulaşılabilir. Bu kampüs, bir devlet Üniversitesi statüsündedir.
 
Mütevelli Heyeti ve Kadro
ChiefExecutiveOfficer
Hon. Kupa Magatogia - MP
President - AdministrativeDirector
Dr David Le Cornu
Academic Dean - International Development
Dr Irving H Buchen
Campus Manager
James Magatogia
Management Council
Hon. Kupa Magatogia - MP
Dr David Le Cornu
Dr Irving H Buchen
International FacultyAdvisoryCommittee
Dr Irving H Buchen
Professor Dr GodwinNukunya
Professor Dr HerbertBlankson
Professor Dr David Iornem
Dr NagarLai
Program Directors
Professor Dr Bruce Duncan - MA in TESOL
Dr SimonGrima - Bachelor of Accounting
ProfessorZhangGuanxiang - Bachelor of AppliedScience in Computing
Dr Irving H Buchen - Bachelor of Applied Management
MsHlaMyatMon - Bachelor of AppliedEngineering
 
Somali –
http://www.stclements.edu/somalia
 
St Clements University - Somalia, Commercial Business Area, KM 4 Area, NearAbdulkassimPresidency, Mogadishu adresinde, Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tescilli ve kamu statüsünde bir üniversitedir. Belgeler,
http://www.stclements.edu/somalia/somareco.htmadresinden görülebilir.
Mütevelli Heyeti ve Kadro
Dr. David Le Cornu
President – AdministrativeDirector
Dr. MohamedEno
Dean
Dr. JamalMohamedBarrow
CampusCentre Manager
Professor Dr. JohanPotgieter -
Course Director – Technology Programs
Dr. Shaher Al Soqour
Course Director – Arabic Language Programs
Dr. Martin Brackman-Shaw
Course Director - Business Management Programs
Dr. George Lim
Course Director - Information Technology
Dr SimonGrima
Course Director - Accounting and Finance Programs
 
Turkand Caicos Islands -
http://www.stclements.edu/TC
 
Diğer Kampsüler:
St Clements University Arabic Centre
Arabic Language Programs Administrator – Authorized Representative
Dr. Shaher Al- Sukour– Amman – Jordan
Tel: + 9626 4640550
Tel Fax: +9626 4642811
Mobile: +962 777741079
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
St Clements University Turkish Centre
Dr. Bilal Semih Bozdemir
Izmir-1 Cad. No:33/31 Kat:8, Kizilay
ANKARA
Tel: +90 312 444 1659
E-Mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
St Clements University Putonghua Centre
St Clements University and South China University of Technology (School of Commerce) AcademicSupportCentre
Block B5
SouthernCampus of South China University of Technology
Guangzhou, China
Telephone: +86 13924269209
E-Mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
St Clements University Kiswahili Centre
Zanzibar Commercial Institute
CampusDirector
Dr. SalumAmour
19 /85 Kikwajuni, NearMsikitiMakuti
Urban West, Zanzibar
Telephone: +255 7730 64525
E-Mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ST CLEMENTS UNIVERSITY - CAMPUS CENTRE
Sierra Leone Centre
Campus Manager
Sanpha P. Kargbo
44 Circular Road, Freetown
Freetown, Sierra Leone
Phone: +232 30 882828
Fax: +232 22 222263
E-Mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ASSOCIATED SCHOOLS
ASM CendanaCollege - Indonesia
Representative
Mr. Nugroho
Komp.Asia Mega Mas
Medan
North Sumatra, Indonesia
Phone: +(62-61) 7357773
Fax: +(62-61)7357783
E-Mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LondonGraduate School
Representative
Dr. David Iornem
23 BloomsberrySquare
London, WC1A 2PJ
Phone: +44 77 86 77 68 02
E-Mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Diğer Kampüsler Hangi Ülkelerce Tanınıyor?
Yukarıda detayı verildiği üzere, hemen her kampüs kendi ülkesinde tanınmaktadır. Ancak, Ülkelerin tanınma prosedürleri, ülkeye ve kanunlara göre değişir. Örneğin bazı ülkeler devlet üniversitesi statüsünde tanırken, İsviçre Türkiye örneği gibi bazı ülkelerde ise programa bağlı ya da akreditasyon bazlı tanınma mevcuttur, bu durum, sınavsız girilebilmesi örneğine dair adalet ve mantık çerçevesinde hareket gereği ülkedeki tercih edilebilirlik statüsüne göre belirlenir.
Türkiye Mezunları Hangi Ülkelerde Tanınıyor?
St. Clements University mezunları, yukarıda geçen tüm ülkelerde tanınırlar. Ancak tanınmadan kastı iyi idrak etmek gereklidir. Eğer öğrencimiz yatay geçiş istiyorsa bu tüm ülkeler için geçerlidir. Ancak, geçiş yapacağınız programın o ülkede mevcut olması gerekir. Eğer mezunumuz o ülkede iş yapmak, o ülke kamu kurumunda görev yapmak ya da o ülkenin sağladığı tüm haklardan diploması ile faydalanmak istiyorsa birinci şart o bölümün o ülkede olması gerektiğidir. Bazen ilgili ülke dilini bilmenizi isteyebilir, bazen ilgili ülke kamu kurumları ya da üst kurumları, gördüğünüz ya da görmediğiniz dersleri karşılaştırmak isteyebilir, bu istisnai durumlar ülkeye göre, iç hukuku ya da uluslararası hukuk veya işleyişine göre küçük farklılıklar gösterebilir. YÖK denkliği olmadığını gerekçeleri, mantıklı açıklamaları ve alternatifleri ile açıklamamıza rağmen ısrarla YÖK başvurusu yapmak misali açıklanan bu durumlardan farklı gayretler yerine Dekanlık Makamımızın ya da görevli Öğretim Üyelerimizin nezdinde yapılacak başvurular ile daha sarih ve mantıklı yatay geçiş, tanınma prosedürü vb. olanakları elde etmek girişimleri daha verimli olacaktır.
Eğitim Ücretlerini Kim Belirliyor?
Eğitim ücretlerini Mütevelli Heyeti belirlemektedir.
Eğitim Materyali Nasıl Belirleniyor?
Eğitim materyali her yıl değişebileceği gibi ders programına bağlıdır ama kayıt ile birlikte öğrenci için maddi ve ek ders gibi bir külfet söz konusu olmaz.
Öğretim Üyeleri, İdari Kadro ve Akademisyenler Ne Mezunu?
Tüm Öğretim Üyeleri, İdari Kadro ve Akademisyenlerimiz belirli bir ön eleme, eğitim ve akredite ile tercih edilir ve görevlendirilirler. Tüm personelimiz, Grup ve Üniversitemizi temsile yakışacak bilgi ve donanım içindedir.
Diğer Kampüslerin Akreditasyonları Nelerdir, Türkiye ve Türk Öğrencileri Nasıl Etkiler?
Diğer Kampüslerdeki akreditasyonlardan, programınız, gördüğünüz derslerin eşdeğerliği (istisnalar hariç, genelde paraleldir) ve yapacağınız ya da başvurusunu yaptığınız, talip olduğunuz görev dahilide tamamıyla yararlanırsınız. Ancak bazı ülkeler ilk gidiş, kalmak vb. durumlar için elbette vize vb. uygulamaları normal vatandaştan istediği gibi isteyebilir. Yine tercihlerinizde, normalde o ülke vatandaşı ve öğrencilerinin sahip olduğu ve edindiği haklardan fazlasını beklemeyiniz. Yukarıda bahsettiğimiz aksi tutum, başvuru ve hareketlerin amaç dışı olması sebebiyle Makamlarımızca müdahale ve cevap hakkı olacağı için bunların bilgimiz dahilinde yapılması tavsiye olunur.
Ödevler Hangi Aralıkla Verilir?
Öğretmenleriniz, ödev takvimini öğreniminizin başlaması itibariyle verir.
Dersler Çalışma Hayatımı Etkiler mi, Zor mudur?
Hayır, çalışma hayatınız derslerden etkilenmez. Ama hiç çalışmadan mezun olmayı beklemeyiniz. Diplomamızın arkasında durabilmemiz, standartlarımızı düşmemeniz ile mümkündür. Dünyadaki on binlerce mezundan, hak etmeyen bir mezun bulunmaması iddiamız ortak hedefimiz olmalıdır değil mi?
Neden Türk Öğrenciler Uzaktan Öğretimle Eğitim Görüyor?
Üniversitemiz özellikle çalışan, ikinci üniversite okuyan ya da yoğun iş temposu içinde bulunan öğrencilerimiz tarafından özellikle tercih edilmektedir. Zira örgün eğitim için bir Vakıf Üniversitesi de olmak gerekmektedir. Örgün eğitim için paralel çalışmalarımız, Vakıf Üniversitesi olmak üzere devam etmektedir. Şu anda, sadece uzaktan – açık öğretim sistemi ile öğrenci kabul edebilmekteyiz.
St. Clements University İsmi Nereden Geliyor?
St. Clements ismi, İngiltere Kraliçesi tarafından, Üniversitemiz ilk olarak Turks and Caicos Adalarında tescil edildiğinde, Sayın Rektörümüze tavsiye edilmiş bir isimdir.
St. Clements University Kime ya da Hangi Kuruma – Kişiye Bağlıdır
Üniversitemiz, “Institute of Management Specialists IMS Listed in the British Qualifications as a United Kingdom Professional Qualification Awarding Body, Institute of Professional Financial Managers IPFM Alsolisted in the British Qualifications as a United Kingdomprofessionalqualificationawarding body. Faculty of Business and Technical Management FPBTM Alsolisted in the British Qualifications as a United Kingdom Professional qualification awarding body. Institute of Supply Chain Management ISCM This is a Hong Kong professional body which offer sprofessional development programs for supply chain and logistics management. Institute of Management Consultants - Nigeria IMC”ibarelerinden de anlaşılacağı üzere uluslararası çok önemli ve Hakem Heyetleri statüsündeki kurumlarca onaylanmış bir kadro ile Sayın Rektörümüz Dr. David Le Cornu öncülüğünde, Prof. Dr GodwinKwakuNukunya, Dr Shaher Al-Sukour ve Prof. Dr. Matthew W.K. Chu idaresindeki gruba bağlı mütevelli heyetleri ve bunlara bağlı Dekanlık ve Kampüs Yöneticilikleri mekanizması ile işleyen bir Uluslararası Yüksekokullar Grubuna bağlıdır (St Clements University Group).
St. Clements University Mütevelli Heyeti Kimlerden Oluşur, Nasıl ve Hangi Aralıklarla Belirlenir?
Gruba bağlı birimlerin mütevelli heyetleri farklıdır. İlgili isimlere, Kampüslere ait bilgiler başlığından ulaşabilirsiniz. Heyet, olağan ve olağanüstü toplantılarla belirlenir.
St. Clements University Merkez Kampüsü Nerededir?
St. Clements University Merkez Kampüsü, Avustralya Sydney kentinden idare edilmek üzere Niue’dadir.
St. Clements University Rektörlük’ü Nerededir?
St. Clements University idari merkezi ve Rektörlük Avustralya Sydney kentinde,  Rektörlük tescilli idari binalar ise Niue’dadir.
Diplomam Ne Zaman Gelir?
Diplomanız, hak ettiğiniz tarih itibariyle Rektörlük’den derhal talep edilir, tatil vb. durumlarda geçici olarak “Geçici Mezuniyet Belgesi”, Türkiye’den verilir.
Diplomamı Teslim Edecek Merci Neresidir?
Diplomanız, hak ettiğiniz tarih itibariyle Rektörlük’den derhal talep edilir, Türkiye’den tarafınıza gerekirse bir kep ve cüppe giyme töreni ile, talep edilmezse ya da uygun görülmezse mümkün olduğu kadar elden verilir.
Diploma ve Transkript Dili Nedir?
Diploma ve Transkript dili İngilizcedir, Noterden tasdikli tercümesi dilendiği zaman yapılabilir.
Mezun Olana Kadar Hangi Bedelleri Ödeyeceğim?
Tarafınız ile yapılan sözleşmede geçerli olan fiyat ödeyenecek toplam tutardır, mezun olana kadar hiçbir şekilde ücret artışlarından etkilenmezsiniz.
Kayıt Esnasında Belirtilmeyen Bir Bedel Daha Sonradan Talep Edilebilir mi?
Kesinlikle hayır, kayıt esnasında belirtilmeyen bir bedel daha sonradan talep edilmez.
Eğitim Bedeli Nerelere Dağılır?
Ödediğiniz eğitim bedellerinden önce vergiler ödenir kalan üzerinden, %30 oranında eğitiminizi gerçekleştiren akademik kadroya ödenir. %30’u teknik kadroya ve teknik masraflara ödenir. %30’u kampus geliştirme – reklam vb. masraflara, kalan ise akademik yayınlara harcanır.
Eğitim Bedeli İçin Türkiye Kanunlarına Göre KDV vb. Vergiler Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’ na Ödenmekte midir?
Tüm ödemeleriniz için Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı faturası her ay adresinize ya da e-postanıza gönderilir. Tüm ödemelerinizden KDV devlete ödenmektedir. Bunu faturalarınızdan takip etmektesiniz.
Sınav ve Ödev Çalışmalarım Nasıl Takip Ediliyor?
Tüm veriler, çok özel ve hassas veri tabanlarına kaydedilmekte, saat, dakika ve saniyeler dahi kayda geçerken erişim ve ip ‘leriniz, ödevleriniz ve dersleri takibiniz, mükemmel bir teknik altyapı ile sağlanmaktadır. Akademik çalışmalarınız böylece zaman yenik düşmeden, az bir zamanda gerçek bir çalışmaya ve unvan ve diplomanıza yakışmaya dönmektedir.
Türkiye St. Clements University Teknik Altyapısı Nasıl İşlemektedir?
üm altyapı, profesyonel kadro, akademisyenler, teknik ekipçe son teknoloji ile gerçekleştirilmektedir.
Türkiye St. Clements University İdari Yapısı Nasıl İşlemektedir?
Yapı, üst makam Rektörlük, bir altı Dekanlık, bir altı İdari İşler, Rehber Danışman Akademisyenlik ve Akademisyenler, Teknik Kadro ve Görevliler şeklinde işlemektedir.
Türkiye St. Clements University Öğrenci İşleri Departmanı Nasıl İşlemektedir?
Talep, öneri, şikayet, dilekçe mercii, Dekanlık Makamına sunulmak üzere Ankara adresimizdir. Telefon ve e-postaların hepsi alanında uzman kadroya ulaşmakta ve yetkililere görevlerine göre dağılmaktadır. Örneğin öğrenci belgesi ya da öğrenci kimliği talep edeceğiniz birim ilk olarak Öğrenci İşleri departmanı olmalıdır.
Dilekçe Yazma Hakkım Var mıdır?
Elbette, her konudaki yazılı talepleriniz için maksimum cevap süresi kanunen 15 gündür.
Öğrenci Olarak Hangi Faaliyetlerde Bulunmam Öğrenciliğim, Mezuniyetim ve Kariyerim İçin Faydalı Olacaktır?
Özellikle akademik çalışmalar ve makaleler yazmanızı, akredite kurumlara üye olmasanız bile sürekli fikir alışverişi içinde olmanızı tavsiye diyoruz.
Öğrenci Kimliği ya da Öğrenci Belgesi Alabilir miyim?
Evet, talebiniz 3 gün içinde gerçekleştirilir ve herhangi ücret alınmaz.
Öğrenci Olarak Hangi Faaliyetlerde Bulunmam Öğrenciliğim, Mezuniyetim ve Kariyerim İçin Zararlı Olacaktır?
Tüm detaylar Öğrenci El Kitapçığında mevcuttur. Üniversitemizi, Akademisyen ve görevlileri ve diğer öğrencileri rahatsız edecek, rencide edecek hal ve hareketlerden uzak durunuz. Zira üst makamlar cevabı sadece ulusal değil uluslararası hukuk kanalından da vereceği ve Uluslararası Hukuk konusunda Üniversitemizin dünyada çok belirgin bir yere sahip olduğu için bahsi geçen davranışların yapılmamasını öneririz.
Hangi Durumlarda İtiraz Hakkım Vardır?
Tüm detaylar Öğrenci El Kitapçığında mevcuttur. Dünyanın herhangi bir üniversitesinde ya da kampüsündeki haklarınızın hemen tümü mahfuzdur.
Danışman Öğretim Üyesi Ne Demektir? Benim Danışman Öğretim Üyem Nasıl Belirlenir?
Danışman öğretmeniniz, size her konuda sizin için görevli danışmanınızdır, haberleşme giderleri vb. masrafları Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.
Türkiye’de 2015 Yılı İtibariyle Kaç Öğrenci Var?
2015 yılı itibariyle Türkiye sınırları içinde birkaç yabancı uyruklu olmak üzere ortalama 1.200 öğrencimiz bulunmaktadır.
Türkiye’de 2015 Yılı İtibariyle Kaç Mezun Verildi?
2015 yılı itibariyle yaklaşık 75 mezun verildi, 2016 yılında bu sayı 120 üzerinde olacak.
Türkiye St. Clements University Kontenjanı Kaçtır?
Ortalama kontenjanın üçte ikisini doldurmuş durumdayız.
Taksit Ödemelerimi Nasıl Ayarlayabilirim?
Taksit ödemeleriniz için Akademisyen Danışmanınız ise elinden gelen kolaylığı gösterecektir.
Türkiye St. Clements University Öğrenci ve Mezun Hedefi Nedir?

Hedefimiz yüzde yüz kontenjan ve işsiz olamayan mezunlardır.

Türkiye St. Clements University Akademik Hedefleri Nelerdir?

St Clements University, derecelerini öğrencilerine gerçek ve diplomada kalmayacak bir şekilde temin eden, en kolay, etkin ve pratik şekli ile öğrencilerine üst seviye öğrenim sunan Uluslararası bir Üniversite'dir ve Uluslararası derecelerini sürekli olarak ulusal ve uluslararası akredite kurumlarına kabul ettirmeye devam etmekte olup St. Clements Üniversitesi dünyanın en hızlı akreditasyon ve kampüsleşme zincirindeki üniversitesidir.
Akademik çalışmalarımız her geçen gün mezun ve akademisyenlerimizin sayıları ile paralel artmaktadır. Sadece Türkiye için yayınladığımız kitaplarımızın adedinin arttığını görmemiz ve bunların Üniversitemiz yanında öğrencilerimizin ismini taşıdığını ve hatta bunların tarafımıza ithaf edilmeleri, o akademik çalışmalara imza atmak, o bilimsel çalışmalarda yönlendirici ya da bir nebze katkı sahibi olmak ve ismimizi görmek sevinç ve gurumuzu arttırmaktadır.

Türkiye St. Clements University Hukuki Durumunu Açıklar mısınız?

Türkiye St. Clements University, YÖK Yönetmelik ve kanunlarına tabi değildir. Türkiye bir Enformasyon Bürosudur. Merkez Rektörlüğe bağlı Enformasyon Büromuz, Rektörlük Yönetmeliklerini, Dekanlığımız kanalı ile uygular. Tüm vergi, sigorta vb. yükümlülükler ise TC. kanunlarına göre gerçekleştirilir. Akademik ve teknik, idari kadro Rektörlüğe bağlıdır.

Türkiye’deki Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği öğrencilerimizi tanınmaktadır. Türkiye’deki Klinik Psikoloji ve Psikologlar Derneği öğrencilerimizi tanınmaktadır. Türkiye’deki Sosyal Psikoloji ve Psikologlar Derneği öğrencilerimizi tanınmaktadır. Türkiye’deki Endüstriyel Psikoloji ve Psikologlar Derneği öğrencilerimizi tanınmaktadır. Türkiye’deki Medikal Psikoloji ve Psikologlar Derneği öğrencilerimizi tanınmaktadır. Türkiye’deki Psikologlar Federasyonu ile ilgili çalışmalarımız ve Türkiye’deki en kapsamlı psikolojik çalışma ve araştırmalar, akademisyenlerimizin, idari kadromuzun, Rektörlük, Mütevelli Heyeti ve Dekanlığımızın bu yöndeki gurur verici sonuçları ortada olan çaba ve başarıları, aldığı akreditasyonlar ve mezunlarımızın hiçbirisinin işsiz olmayışı ya da akademik bir çalışmadan uzak olmayışı örneği takdire şayandır. Bu akademik ve akreditasyon çalışmalarına çıkardığımız akademik yayınları, öğrencilerimizin tezlerinin kitaplaştırılmasını, dergi vb. süreli yayınları, Naturopathy Tıp Derneği dahil birçok tanınması gerçekleşmiş prosedürü da dahil edebiliriz. Detayları diğer sayfalarımızdan ve çalışmalarımızdan takip edebilirsiniz.

Taksit Ödemelerim Gecikirse Ne Olur?

Rehber Danışmanınız, bu gibi durumlarda bilgilendirmenizin ardından, sizinle ortak en mantıklı çözümü yine sizinle bulacaktır.

Dönem Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Kaydolabilirim?

Ara dönemler hariç, dönem başlangıçları Şubat ve Ekim aylarıdır.

Normalde Ne Kadar Zamanda, En Erken Ne Kadar Zamanda Mezun Olabilirim?

Normal lisans süresi 4 yıldır, başarılı öğrenciler daha erken mezun olurlar. Normal yüksek lisans süresi 2 yıldır, başarılı öğrenciler daha erken mezun olurlar. Normal doktora süresi 3 yıldır, başarılı öğrenciler daha erken mezun olurlar.


Aradığınızı bulamadınız mı? Tüm sorularınız için buradan iletişime geçebilirsiniz!

 • Lisans Programları

  Üniversitemiz lisans programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Master Programlarımız

  Üniversitemiz master programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Doktora Programlarımız

  Üniversitemiz doktora programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Sertifika Programları

  Üniversitemiz sertifika programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster

409

Mezun Öğrenci (TR)


2216

Kayıtlı Öğrenci (TR)


158105

Mezun (Genel)

Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Çağrı Merkezi

(0312) 911 3325