Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Sevgili Öğrenci adayımız!

Sitemizden çıkış yapmak üzeresiniz! Dilerseniz ön başvurunuzu yapın, sizi hemen bilgilendirelim..
×

Sistem İşleyişimiz

Uzaktan eğitim sistemimiz ders materyallerinin öğrenciye tavsiye edilmesi, öğrencilerin ilgili materyallerden ödev ve proje çalışmalarını tamamlaması ve online olarak gerçekleştirilen sınavlara katılımı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlarda yazılı sorular sorulmakta ve öğrencilerin bu soruları yorumlaması beklenmektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde Online Kampüsümüz mevcut olup, öğrencilerimizin dersleri, ödevleri, sınavları vb. gibi durumlar online olarak gerçekleştirilmektedir. Uzaktan yüz yüze herhangi bir eğitim verilmemektedir. Her ne kadar internet bağlantısı gerekse de dersleri takip etmek için internet bağlantısı şart değildir. Yardımcı materyaller için internet bağlantısı faydalı olacaktır. Kampüsümüzden faydalanabilmeleri için öğrencilere kullanıcı adı ve şifre verilmektedir.

Ders kitapları ve diğer gerekli materyaller, öğrenci danışmanlarımızın tavsiyesi ile öğrenciler tarafından temin edilmektedir. Öğrenciler için bir ders pogramı tavsiye edilmektedir, öğrencinin bu programı süresi dahilinde uygulaması beklenmektedir. Bu durumda 150 krediyi tamamlayan öğrencimiz, okulumuzdan mezun olabilmektedir.

Adım adım sistem işleyişi!

Kayıt&Kabul Aşaması

01

Direktörlüğümüz, merkezi Ankara’da bulunan ofisine gelen telefonlar ile öğrenci adaylarını karşılamaktadır. Detaylı bilgi için 03129113325 nolu çağrı merkezimizi arayabilirsiniz!

02

Direktörlüğümüz, merkezi Ankara’da bulunan ofisine yüz yüze görüşme için gelen öğrenci adayları ile başvurularını almaktadır. Detaylı bilgi için ofisimize bekliyoruz!

03

Direktörlüğümüz, internet sitesinde bulunan başvuru formu ile başvurularını almaktadır. Detaylı bilgi için buraya tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.


Önbilgi Aşaması

01

Her öğrenci adayı, sitemizde bulunan başvuru formunu doldurmak zorundadır.

02

Başvurusunu yapan her öğrenci adayına önbilgi maili gönderilmektedir. İşleyiş konuları detaylı olarak anlatılıp, öğrenci adayına bilgi verilmektedir.

03

Kesin kayıt olmaya karar veren öğrenci adayı ile birlikte, fiyatlandırma çalışması yapılmakta ve kendisi ile sözlü iletişime geçilmektedir. Kesin kayıt olmaya karar veren öğrenci adayı için bir sonraki kayıt aşamasına geçilmektedir.


Kayıt Aşaması

01

Önbilgi aşamasında yer alan maddelerde de açıklandığı gibi kesin kayıt olmaya karar veren öğrenci adayı için gerekli işlemler başlatılmaktadır.

02

Öğrenci adayından, kayıt bedeli olan tutarı resmi temsilcinin ŞİRKET hesabına yatırması talep edilmektedir.

03

Kayıt bedelini yatıran öğrenci adayına, kesin kayıt için adına düzenlenen Bilgi formu ve Kayıt Sözleşmesi başvuruyu yapmış olduğu mail adresine elektronik ortamda gönderilir.

04

Öğrenci adına düzenlenen ilgili sözleşme ile birlikte, kesin kaydını gerçekleştirmesi için 2 adet fotoğraf, 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi ve son mezun olduğu okuldan aldığı belge talep edilir.

05

Öğrencinin fiziki ortamda (kargo/PTT kanalı ile) evrakları eksiksiz teslim alınmadan ve kayıt sözleşmesinin ıslak imzalı olduğu tespit edilmeden kesin kayıt işlemi gerçekleşmez.

06

Öğrenci kendi payına düşen bu sorumlulukları tamamladıktan sonra, evrakları direktörlüğümüz personeli tarafından kontrol edilir ve öğrencinin kaydı bir üst makam olan Üniversite Rektörlüğüne bildirilir.

07

Öğrenci kaydının gerçekleştiği, elektronik ortamda Üniversite tarafından teyit edilir ve öğrenci adına düzenlenen öğrenci kayıt belgesi, direktörlüğümüze, rektörlük makamınca gönderilir.

08

Bu aşamadan sonra öğrenci, St Clements University resmi öğrencisi olmaktadır. Direktörlüğümüzce öğrenciye ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI, Rektörlük kayıtlarına göre düzenlenir ve Öğrenci Belgesi ile öğrenciye gönderilir.


Eğitim Aşaması

01

Öğrenci, St Clements University Türkiye Enformasyon Bürosu öğrencisi olduğundan Rektörlük tarafından Türkiye’de açılmasına izin verilen bölümlerde eğitim almaktadır.

02

Eğitim dili Türkçe’dir.

03

Öğrencinin takibi için, öğrenciye bir danışman ataması yapılarak, öğrencinin mezuniyetine kadar öğrenci takip edilir ve yönlendirilir.

04

Öğrenciye, bölümüne göre, St Clements University eğitim hayatı boyunca kullanacağı Uzaktan Eğitim Sistemi adı verilen internet kampüsü hesabı aktif edilir ve gerekli ders ataması direktörlüğümüzce yapılır.

05

İnternet kampüsü öğrencinin eğitim hayatı boyunca çalışmalarını kayıt altına almak için kullanılmaktadır. Bu çalışmalar ödev, sınav ve tez çalışmalarıdır. Öğrenciler, yapmış olduğu bu çalışmalardaki başarı durumuna göre Rektörlükçe mezun edilmekte ve diplomaları da yine Rektörlükçe, Direktörlüğümüze gönderilmektedir.

06

St Clements University, öğrencilerine Avrupa Uzaktan Eğitim sisteminde uygulanan teknik ile, proje ödevleri hazırlatarak, çeşitli sunumlar yaptırarak ve tezler yazdırarak eğitimini vermektedir.

07

Proje/ders ödevleri için Türk Yükseköğrenim sistemine uygun akademik kitaplar seçilerek, bu kitaplardan çeşitli özet çalışması yapılması ve yapılan özet çalışmaların zamanında, sisteme yüklenmesini beklemektedir.

08

Her öğrenci, zamanında ilgili ödevleri sisteme yüklemekle mükelleftir. Zira yapmış olduğu bu ödev çalışmaları dönem sonu notu olarak %40’lık bir etkiye sahiptir.

09

Öğrencilerden, kayıtlı olduğu bölüme göre HER DÖNEM, her ay bir özet çalışması olacak şekilde (kendisine tavsiye edilen akademik kitabın, ilgili sayfalarını okumak ve bu sayfa aralıklarında okuduğunu anlayıp, elektronik ortamda not etmek sureti ile), zamanında sisteme yüklemelidir.

10

İlgili ödev çalışmalarını tamamlayan öğrenci her dönem sonunda, her dersten ayrı ayrı olmak koşulu ile sınava tabi tutulur. St Clements University’de sınavlar yönetmeliğe göre, internet üzerinden online olarak düzenlenir. Sınavlarda yazılı/yorum soruları sorulmakta olup, öğrencilerin bu soruları belirli bir süre içerisinde cevaplaması beklenir. Her sınavın dönem sonu notuna ektisi %60’dır.

11

Ödev notu ortalaması ile sınav notu ortalaması baz alınarak, öğrencinin dönem sonu notu bulunur. Dönem geçme notu 50’dir.

12

Yukarıdaki tüm işlemleri tamamlayan öğrenci, mezun olabilmek için son aşamada tez ödevi ile görevlendirilir. En az 5000 kelimelik, bölümü ile ilgili özgün tez çalışması yapması önerilir.


Mezuniyet Aşaması

01

Öğrencilerin mezun olabilmesi için ders/eğitim aşamasında yazılı olan tüm gereklilikleri yerine getirmesi mecburidir.

02

Bu gereklilikleri yerine getirmeyen öğrenci, gereklilikleri tamamlayana kadar mezun edilmez.

03

Ders/sınıf geçme notu 50 olup, her öğrencinin bu notu alması beklenir.

04

Öğrencilerin St Clements University eğitim hayatları boyunca yapmış olduğu tüm çalışmalar, ödevler, projeler ve sınavlar İngilizce diline çevrilir. İngilizce diline çevrilen bu çalışmalar, beraberinde transkript düzenlenmesi ve DEKANLIK onayı ile Üniversite Rektörlüğüne, elektronik ortama aktarılarak iletilir. Aynı zamandan bu çalışmalar, bir Flash Bellek aracılığı ile fiziki olarak Direktörlüğümüzce, Rektörlük merkezine gönderilir. Öğrencinin mezuniyet içi hazır olduğu, St Clements University Türkiye Enformasyon Bürosunca merkez idareye bildirilir.

05

4 nolu maddede açıklanan tüm çalışmalar, Direktörlüğümüzdeki teknik personeller tarafından yapılır. Bu çalışmaların tamamlanma süresi ortalama 30 gündür.

06

Tüm mezuniyet çalışması Rektörlük Merkezinde, akademik ve mütevelli heyet tarafından yapılır. Ders/eğitim aşamasında yazılı olan tüm gereklilikleri yerine getirmeyen öğrenci, akademik heyette değerlendirmeye alınmaz ve eksiklikleri tamamlanması istenir.

07

Merkez’de bulunan Akademik heyet tarafından incelenen öğrenci çalışmaları, heyetçe uygun bulunduğu takdirde, heyet onayı ile mezun edilir. Üniversite merkezinde bu çalışmanın tamamlanma süresi ortalama 60 gündür.

08

Heyet onayı ile St Clements University mezunu olan öğrencinin diploması ve aldığı dersleri gösteren belge (transkript), St Clements University Rektörlüğünce hazırlanır ve öğrenciye teslim edilmek üzere direktörlüğümüze gönderilir.

09

Merkez idarece Türkiye’ye gönderilen diploma ve ekleri ortalama 15 gün içerisinde Türkiye’ye ulaşır. Türkiye Dekanlığı tarafından uygun görülen tarihlerde yapılan mezuniyet törenleri ile yada öğrenciye direkt olarak ulaştırılır.


Türkiye Direktörlüğü

Adres: İzmir-1 Cd. No:33/31 Kat:8 Kızılay, Çankaya/Ankara
Çağrı Merkezi: (0850) 242 0256 | (0850) 242 0 CLM
Öğrenci İşleri: (0312) 911 3325 veya (0850) 242 0256

Mesai Saatlerimiz

Çalışma saatlerimiz aşağıdaki gibidir.
09:00-18:00 // Pts-Cu
09:00-15:00 // Cts
Off // Pazar (Pazar günleri direktörlüğümüz kapalıdır.)
 • Lisans Programları

  Üniversitemiz lisans programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Master Programlarımız

  Üniversitemiz master programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Doktora Programlarımız

  Üniversitemiz doktora programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Sertifika Programları

  Üniversitemiz sertifika programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster

415

Mezun Öğrenci (TR)


2216

Kayıtlı Öğrenci (TR)


158105

Mezun (Genel)

Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Çağrı Merkezi

(0850) 242 0256